Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC ZA 2009 r.

Data dokonania wpisu do KRS przyznania statusu organizacji pożytku publicznego – 21.04.2006 r. Nr KRS 0000206250,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Jarosław Tomasz Kozikowski

Wice prezes- Tadeusz Antoni Krzemiński,

Wiceprezes- Mariusz Denkiewicz,

Sekretarz – Joanna Sokołowska,

Skarbnik- Barbara – Świder,

Członek- Tomasz Kulas,

Członek- Jan Dziczek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zofia Śniadach, Elżbieta Mróz, Sławomir Soliwoda.

Cele działania organizacji:

  1. Dbałość o rozwój wsi Klon i Okolic.
  2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
  3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i okolic.
  4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
  5. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i okolic.
  6. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
  7. Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i okolic w kraju i zagranicą.
  8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z były mieszkańcami Klonu i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

1. W 2009 roku Stowarzyszenie  podejmowało następujące działania:

2. Realizacja projektu w ramach konkursu „Nasza Świetlica, nasz klub” „ Centrum Kulturowe  dla juniora i seniora” 15.03.2008 r. -15.04.2009 r.

3. Rozliczenie dotacji Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, na remont dachu budynku będącego własnością Stowarzyszenia.

4. Współorganizacja festynu wiejskiego pn. „Integracja i Mazury, to jest siódmy cud natury” w miejscowości Klon dnia  31 maja 2009 r.

5. Realizację usługi społecznej dot. Prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy Stowarzyszenia. Styczeń-grudzień 2009.

 6. Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy w Rozogach dot. prowadzenia Kurpiowskiego zespołu folklorystycznego „Burśtynki” działającego przy   Szkole Podstawowej  w Klonie  styczeń-listopad 2009 r.

7. Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy Rozogi dot. utworzenia Klubu Seniora w miejscowości  Klon. Styczeń-grudzień 2009 r. Członkowie Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu utworzyli wokalny zespół folklorystyczny „Klonowskie Kurpsianki”, który brał udział w następujących imprezach:

- 28.06.2009 r. udział w II Powiatowym |Festiwalu Zespołów artystycznych Seniorów  

   kategorii zespoły wokalne.

- 5.07.2009 r. udział w V spotkaniach folklorystycznych w Orzyszu w kategorii

  zespołów a capella, zespół otrzymał wyróżnienie i nagrodę specjalną.

- 2.08.2009 r. udział w Turnieju Klubów Seniora z gminy Rozogi w Farynach. Klub

   otrzymał nagrodę specjalną i zajął I miejsce.

- 23.08.2009 r. W konkursie na Powiatowy wieniec dożynkowy na Regionalnych

  Dożynkach w Lelisie klub zajął III miejsce i otrzymał nagrodę specjalną.

- 20.09.2009 r. klub Seniora przygotował wieniec na Parafialne dożynki w Klonie.

- 7.11.2009 r. III miejsce w konkursie piosenek patriotycznych podczas „Spotkań na

  Kopańskim Moście” w Myszyńcu

8. Udział w warsztatach  „Samopomocowe Grupy Inicjatywne”  organizowanych przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA”.

9. Prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia na Powiatowym Konkursie Palma Wielkanocna w Rozogach. 5.04.2009 r.

10. Prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia na Dożynkach Powiatowych w Jedwabnie. 31.08.2009 r.

11. Prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia na Dożynkach Gminnych w Rozogach. 13.09.2009 r.

12. Prezentacja dorobku Stowarzyszenia na podsumowaniu warsztatów w miejscowości Kamionka. 19 września 2009 r.

13. „Święto pieczonego ziemniaka”- ognisko członków Stowarzyszenia.

14. Wycieczka dla członków Klubu Seniora i mieszkańców miejscowości Klon i okolic do Sanktuarium Maryjnego w Oborach. 10.10.2009 r.

15. Współorganizacja IV Amatorskiego Turnieju Gry Indiaca o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonie. 16.12.2009 r.

16. Utworzenie nowej strony internetowej Stowarzyszenia  www.klonst.pl

17. Zakup mebli: trzy komody i regał.

18. Zakup i montaż szamba ekologicznego przy budynku świetlicy Stowarzyszenia.

19. Prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń na świetlicę Stowarzyszenia:

- wstawianie podwójnych szyb w oknach,

- wstawianie drzwi w łazienkach,

- montaż instalacji kanalizacyjnej,

- montaż instalacji wodnej,

- montaż listew przypodłogowych i na suficie,

- malowanie pomieszczeń,

- rozpoczęcie układania glazury w pomieszczeniach łazienek.

20. Prace porządkowe wewnątrz i wokół budynku będącego własnością Stowarzyszenia.

21.  Rozbudowa placu zabaw na terenie będącym własnością Stowarzyszenia, ze środków   GKRPA  w Rozogach.

22. Pozyskanie drewna opałowego z Nadleśnictwa Spychowo, jego transport i cięcie.