Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 
     

Sprawozdanie z działalności

 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic w 2005 r.

Pomoc w realizacji projektu „Miejsca, które wołają o pomoc” – budowa ogrodzenia byłego kościoła ewangelickiego  od strony ulicy. Projekt realizowało Gimnazjum w Rozogach oddział w Klonie.

Kapituła Nagrody Juranda powiatu Szczycieńskiego przyznała Wyróżnienie Juranda 2004 dla społeczności wsi Klon za zorganizowanie obchodów 350 rocznicy założenia wsi Klon. Stowarzyszenie było współorganizatorem tej uroczystości.

Aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia www. klonst.webpark.pl

          Na stronie znajdują się informacje ogólne o Stowarzyszeniu oraz opis działań.

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu z Fundacji Wspomagania Wsi „Bieda i Środowisko Naturalne”. Tytuł złożonego projektu „Rowerem po lepsze jutro”. Projekt zakładał zakup rowerów i ich wypożyczanie. Jednocześnie planowaliśmy zorganizować rowerową ścieżkęprzyrodniczo turystyczną. Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

Na wniosek Starosty Szczycieńskiego wypełniliśmy ankietę dotyczącą podstawowych informacji o Stowarzyszeniu.

Dnia 31 lipca 2005 roku Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Klonie zorganizowało festyn wiejski „Indiaca- dobra nawszystko”. Celem festynu było propagowanie nowej gry sportowej INDIACA  a także integracja środowiska lokalnego. Festyn składał się z trzech części:występów artystycznych, rozgrywek sportowych dzieci i dorosłych oraz zabawy ludowej na świeżym powietrzu.

Pozyskanie drewna z Nadleśnictwa Spychowo na kwotę485,25 zł. Drewno będzie wykorzystane do dalszego ogrodzenia budynku byłego kościoła ewangelickiego oraz do naprawy dachu. Drewno zostało przetransportowane przez członków Stowarzyszenia z lasu do miejsca pracy.

Udział w III Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych powiatu Szczycieńskiego dnia 12.12.2005 r. w Szczytnie.