Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic  realizowało operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„ objętego PROW na lata 2007-2013  Odbudowa po pożarze budynku dawnego kościoła ewangelickiego w miejscowości Klon. Etap I. Termin realizacji zadania:  maj- grudzień 2014 r.

 
Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Piknik Ekologiczny połączony z XIX konkursem tradycyjnej plastyki obrzędowej Palma Wielkanocna” finansowany ze środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przeznaczonych na zakup nagród w konkursie. Konkurs odbył się w miejscowości Rozogi dnia 13 kwietnia 2014 r.

Termin realizacji projektu marzec-kwiecień  2014 r.

 
Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Piknik Ekologiczny połączony z konkursem tradycyjnej plastyki obrzędowej Palma Wielkanocna” finansowany ze środków Mazurskiego Centrum Ekologicznego w Giżycku, przeznaczonych na zakup nagród w konkursie. Konkurs odbył się w miejscowości Rozogi dnia 24 marca 2013 r.
Termin realizacji projektu luty- marzec 2013 r.
Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod  nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Indiaca -szansą promocji regionu”.
Projekt dotyczył zakupu medali i pucharów wręczonych uczestnikom,  podczas 3 Open Junior World Cup Indiaca odbywających się w dniach 3-6 sierpnia 2011 r. w Rozogach.
Termin realizacji: 1 kwietnia 2011 r.  – 31 sierpnia 2011 r.
Stowarzyszenie realizowało operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„ objętego PROW
na lata 2007-2013 pt. „Wyposażenie świetlicy Stowarzyszenia od Juniora do Seniora w miejscowości Klon”.
Celem jest aktywizacja obszarów wiejskich w działaniu na rzecz samorozwoju i rozwoju społecznego: budowanie kapitału społecznego na wsi, poprzez wyposażenie wspólnego miejsca spotkań, jakim jest świetlica wiejska.
Termin realizacji projektu od 1 kwietnia  2010 – 31 stycznia 2011 roku.
Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne zlecone przez Gminę Rozogi na wsparcie projektu wyposażenia świetlicy wiejskiej  Stowarzyszenia w budynku byłego kościoła ewangelickiego w miejscowości Klon (wkład własny do realizacji projektu w ramach małych projektów).
Termin realizacji projektu 1 kwietnia – 25 listopada 2010 r.
Stowarzyszenie w partnerstwie z OSP Faryny realizowało zadanie publiczne –projekt pt. „Zagospodarowania czasu wolnego osób starszych” w ramach PPWOW PiS. 
Termin realizacji 1 maja -30 czerwca 2010 r.
 
W roku 2008/2009 Stowarzyszenie realizowało trzy usługi społeczne dla Gminy Rozogi w ramach projektu PPWOW
Program Integracji Społecznej.
 
1.Prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy Stowarzyszenia w Klonie.


Odbiorcy projektu:

-  Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie objętym działaniami Stowarzyszenia. 

  (miejscowości Klon, Orzeszki i okolice)

- Zajęcia  rozwijające zainteresowania i wsparcie w nauce szkolnej odbywały się w budynku

   byłego kościoła ewangelickiego, będącego własnością Stowarzyszenia zaadoptowanego na

   świetlicę środowiskową

- Zajęcia rekreacyjno- sportowe odbywały się  na placu zabaw w Orzeszkach bloki, na  

   boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Klonie oraz na Sali gimnastycznej 

   w Rozogach. Obejrzyj zdjęcia 

- Wystawa prac wykonanych podczas zajęć artystycznych odbyła się podczas konkursu na Palmę Wielkanocną w Rozogach,
   festynu    wiejskiego w Klonie, dożynek Powiatowych    w Jedwabnie,  dożynek Gminnych w Rozogach oraz w Wiosce
   Garncarskiej w Kamionce. Obejrzyj zdjęcia
 
 
2. Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Klon

W ramach spotkań realizowane były następujące zajęcia:

- zajęcia komputerowe,umiejętność posługiwania się Internetem,

- spotkania integracyjne z Seniorami z innych miejscowości,

- wspólny wyjazd na wycieczkę do miejscowości Obory ,

- zajęcia rękodzielnicze (wyszywanie, haft, prace z papieru itp.)

- wystawy prac wykonanych podczas zajęć w budynku świetlicy.

- wystawa prac podczas  konkursu na Palmę Wielkanocną w Rozogach,festynu wiejskiego      

   w Klonie, turnieju Klubów Seniora w Farynach, Dożynek Powiatowych w Jedwabnie, 

   Dożynek Kurpiowskich w Lelisie.

-spotkanie z instruktorem tańców ludowych (kurpiowskich).

- powstał zespół folklorystyczny „Klonowskie Kurpsianki”.

Członkowie Klubu Seniora brali udział w następujących imprezach:

  • 28.06.2009 r. udział w II Powiatowym |Festiwalu Zespołów artystycznych Seniorów kategorii zespoły wokalne.
  • 5.07.2009 r udział w V spotkaniach folklorystycznych w Orzyszu w kategorii zespołów acapella, zespół otrzymał wyróżnienie
         i nagrodę specjalną.
  • 2.08.2009r. udział w Turnieju Klubów Seniora z gminy Rozogi w Farynach. Klub otrzymałnagrodę specjalną i zajął I miejsce.
  • 23.08.2009r. W konkursie na Powiatowy wieniec dożynkowy na Regionalnych Dożynkach wLelisie klub zajął III miejsce i otrzymał nagrodę specjalną.
  • 20.09.2009r. Klub Seniora przygotował wieniec na Parafialne Dożynki w Klonie.
  • 7.11.2009r. III miejsce w konkursie piosenek patriotycznych podczas „Spotkań na Kopańskim Moście” w Myszyńcu
Obecnie w Klubie Seniora działa 15 osób.  Obejrzyj zdjęcia
 
 
3. Prowadzenie zespołu „Burśtynki” działającego przy Szkole Podstawowej w Klonie

            Podczas zajęć zespołu folklorystycznego uczestnicy zapoznawali się z pieśniami i tańcami kurpiowskimi. Nabywali umiejętności śpiewu i tańców kurpiowskich. Zajęcia prowadził doświadczony instruktor Jan Kania. Po nabyciu umiejętności zespół  brał udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny Kurpiów w Ostrołęce. Zaprezentował się też podczas festynów środowiskowych w Klonie. Odbyło się spotkanie integracyjne z osobami starszymi, które na co dzień kultywują tradycje kurpiowskie.

Znaczna część członków zespołu pochodzi z rodzin, które kultywują tradycje kurpiowskie.W domach posługują się gwarą kurpiowską i bardzo dużą uwagę przywiązują do tradycji związanych z obchodzeniem świąt kościelnych. Podczas każdej większej uroczystości kościelnej zakładają stroje kurpiowskie. Wspólny udział w zajęciach rozwijał w uczestnikach więzi z regionem i tradycjami kurpiowskimi.

Obecnie w zespole działa 32 uczniów i 8 Seniorek.