Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 
                                                                                                 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Bubrowiecki Daniel
 

2.

Bubrowiecki Grzegorz
 

3.

Denkiewicz Mariusz
 

4.

Dołęga- Dziczek Wiesława
 

5.

Dragun Piotr
 

6.

Dziczek Jan
 

7.

Kaczmarczyk Jan
 

8.

Kaczmarczyk Jadwiga
 

9.

Kłosowska Anita
 

10.

Kłosowski Artur
 

11.

Kłosowski Piotr
 

12.

Kozikowska Barbara
 

13.

Kozikowski Jarosław
 

14.

Kulas Elżbieta
 

15.

Kulas Tomasz
 

16.

Krzemiński Tadeusz
 

17.

Lemański Robert
 

18.

Mróz Daniel
 

19.

Mróz Elżbieta
 

20.

Soliwoda Józefa
 

21.

Soliwoda Sławomir
 

22.

Soliwoda Zofia
 

23.

Sokołowska Joanna
 

24.

Sokołowski Wojciech
 

25.

Śniadach Marek
 

26.

Śniadach Zofia
 

27.

Świder Barbara
 

28.

Świder Krzysztof
 
 29.
 Kaczmarczyk Mirosław
 
 30.
 Kaczmarczyk Barbara
 
 31.
 Zdunek Jolanta
 
32.

  Turek Jarosław

 

33.

  Wróbel Jadwiga

 

34.
 Kuchnik Grażyna
 
35.
 Ruszczyk Danuta
 
36.
 Kulas Dorota
 
37.
 Kulas Wojciech
 
38.
 
 Skiba Janusz