Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 
   Home      Aktualności

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1%, pomoc finansową, logistyczną bądź rzeczową.
 
Nr KRS 0000206250

 

 

 

 

 

 

Spłonął budynek byłego kościoła ewangelickiego w Klonie-własność Stowarzyszenia.

 

Dnia 18 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic poniosło dotkliwą stratę. Spłonął budynek dawnego kościoła poewangelickiego w miejscowości Klon k/ Szczytna. Obiekt był wpisany do ewidencji zabytków. Budynek od 2006 r. był własnością Stowarzyszenia. Od tego czasu remontowaliśmy budynek na potrzeby działalności Stowarzyszenia.

Dzięki wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie i wielu sponsorów, dokonaliśmy kapitalnego remontu dachu budynku. Realizowaliśmy szereg różnego rodzaju projektów i zadań publicznych (szczegóły w zakładce Realizowane projekty. Wszystkie pozyskane środki wydatkowaliśmy na zakup materiałów budowlanych i akcesoriów do dalszego remontu budynku. Część budynku zaadaptowana była na świetlicę Stowarzyszenia. Udało nam się uratować większość wyposażenia. Zamierzamy odbudować budynek.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1%, pomoc finansową, logistyczną bądź rzeczową.
Nr KRS 0000206250
 Obecnie trwają prace przy odbudowie budynku.  Stowarzyszenie  realizuje operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„ objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Odbudowa po pożarze budynku dawnego kościoła ewangelickiego w miejscowości Klon”, którego celem jest aktywizacja obszarów wiejskich w działania na rzecz samorozwoju i rozwoju społecznego, budowanie kapitału społecznego na wsi, oraz budowanie i świadomości i tożsamości regionalnej bazującej na wielokulturowości i wieloreligijności mieszkańców poprzez odbudowę zabytkowego budynku pełniącego funkcję świetlicy i miejsca spotkań.
Celem szczegółowym jest rozwijanie rekreacji na obszarze objętym projektem poprzez utworzenie rowerowej ścieżki dydaktycznej „Śladami historii wsi Klon i okolic”.
Działania w ramach projektu wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców na wsi, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych.
W ramach projektu wykonywane są następujące prace:
oczyszczenie pogorzeliska,  wykonanie zadaszenia budynku przykrytego papą, utworzenie  szlaku rowerowego o długości 20,5 km "Śladami historii wsi Klon i Okolic".

Termin realizacji zadania: 4. 05. 2014 - 31. 03. 2015 r.